அரசியல் பேசலாம் ஆனால் அரசியல் வாதிகுக்காக பேசினால்😁

பிடித்த அரசியல் கொள்கை போசுபோது அந்த கொள்கையை கொணகொண்டு அஅரசியல் மோற்கொள்ளும் கட்சிகளுக்கும்  வக்காலத்து வாங்கி போசுகிறோம். கடைசியாக அரசியல் ராஜதந்திரம் என்று எதயாவது கட்சி செய்யப்போக அங்கு நாம் விரும்பிய கொள்கை அடிபட்டு போகிறது. 

Advertisements