அரசியல் பேசலாம் ஆனால் அரசியல் வாதிகுக்காக பேசினால்😁

பிடித்த அரசியல் கொள்கை போசுபோது அந்த கொள்கையை கொணகொண்டு அஅரசியல் மோற்கொள்ளும் கட்சிகளுக்கும்  வக்காலத்து வாங்கி போசுகிறோம். கடைசியாக அரசியல் ராஜதந்திரம் என்று எதயாவது கட்சி செய்யப்போக அங்கு நாம் விரும்பிய கொள்கை அடிபட்டு போகிறது. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s